En grønnere fremtid for Sola kommune!

Sola kommune er en allsidig kommune, med en stor kulturarv. Kommunen er nok best kjent for sin voksende næringspark, men er mindre klar over at vi har mye god matjord, utmark med dyre og plantearter som er utrydningstruede, og på grunn av beliggenheten ved kysten, har gode muligheter for å benytte oss av naturlige og bærekraftige energikilder. Miljøpartiet De Grønne Sola vil jobbe for å verne om de ressursene vi har, og gjøre Sola til et mer bærekraftig samfunn som fordrer livskvalitet. Vi vil gjennom praktisk politikk vise at ved å velge grønt får en det bedre.

29. august, 2015